องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
 


เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะลอย ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และบริการจัดเก็บค่าขยะเชิงรุกให้แก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย ต.เกาะลอย


เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

เจ้าหน้าที่ อบต.เกาะลอย ได้ออกประชุมประชาคมหมู่บ้านโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 และบริการจัดเก็บค่าขยะเชิงรุกให้แก่ประชาชน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านเกาะลอย ต.เกาะลอย

2022-05-30
2022-05-18
2022-04-21
2022-03-25
2022-03-22
2022-03-17
2022-03-15
2022-03-14
2022-03-10
2022-03-10