องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ +
นายสมพิษ   กุลธรรม
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  081-9407645
  อีเมล์ + admin@kohloi.go.th
 

  ชื่อ +

สิบเอกประยูร  ทองลาด

  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +  037-578637
  อีเมล์ + admin@kohloi.go.th
 
 
 
  ชื่อ +

นางสาวนพนาถ  พรัดขำ

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ +  037-578637
  อีเมล์ + admin@kohloi.go.th
 
 
  ชื่อ +

นางสาวสมใจ  วรสวัสดิ์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองกคลัง
  โทรศัพท์ +  037-578637
  อีเมล์ + admin@kohloi.go.th
 
  ชื่อ +

นายธวัชชัย ประเสริฐศิลป์

  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ +  037-578637
  อีเมล์ + admin@kohloi.go.th