องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์การสมัคร "นักข่าวอาสาสาธารณภัย" ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย ได้รับแจ้งจากจังหวัดปราจีนบุรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำโครงการ "นักข่าวอาสาสาธารณภัย" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ นักข่าวอาสาสาธารณภัย ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอาสาสมัครในพื้นที่ทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการรายงานข่าวสาธารณภัยผ่านระบบออนไลน์ทางแอปพลิเคชั่นไลน์ รายละเอียดแนวทางปฏิบัติ คุณสมบัติผู้สมัคร วิธีการสมัคร และภารกิจหน้าที่ ตามที่แนบมาด้วย    เอกสารประกอบ ประชาสัมพันธ์การสมัคร "นักข่าวอาสาสาธารณภัย" ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ