องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี : www.kohloi.go.th
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างของสำนักปลัด
โครงสร้างของกองคลัง
โครงสร้างของกองช่าง
โครงสร้างของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
นโยบายการบริหารงาน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
การส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
กิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
กำหนดระยะเวลาในการให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะลอย
ศูนย์บริการข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ควบคุมภายใน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการตรวจสอบจากหน่วยงานต่าง ๆ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
กระดานเสวนา
 
  - คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้   - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

ค้นหาคำถาม
คำถามที่ คำถาม-[จำนวนคำตอบ] [จำนวนคนเข้าอ่าน] ผู้ถาม[วันที่ถาม] ผู้ตอบ[วันที่ตอบ]
00026 PqEvmbHpJrcnU [ 0 ] [ 0 ] sppcjieidpg [05-10-2021 02:02] ยังไม่มีคนตอบ
00025 กล้องวงจรปิด สุรินทร์ [ 1 ] [ 130 ] ออลล์เว็บ [21-09-2021 17:04] [28-09-2021 03:00]
00024 ตู้สาขาโทรศัพท์ Pabx ชัยภูมิ [ 0 ] [ 10 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [20-09-2021 17:00] ยังไม่มีคนตอบ
00023 กฐินสามัคคี [ 1 ] [ 26 ] บุญกฐิน [18-09-2021 09:00] [18-09-2021 17:42]
00022 สแกนลายนิ้วมือ นครราชสีมา [ 0 ] [ 2 ] saleman [18-09-2021 08:52] ยังไม่มีคนตอบ
00021 รับทำเว็บไซต์ นครราชสีมา [ 0 ] [ 9 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [17-09-2021 14:08] ยังไม่มีคนตอบ
00020 ไฟอลาม สุรินทร์ [ 0 ] [ 5 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [16-09-2021 16:01] ยังไม่มีคนตอบ
00019 ไฟเบอร์ออฟติค นครราชสีมา [ 1 ] [ 14 ] saleman [15-09-2021 10:01] [15-09-2021 23:40]
00018 ปล่อยปลาหน้าเขียง [ 0 ] [ 14 ] น้ำใจไทย [14-09-2021 13:33] ยังไม่มีคนตอบ
00017 รับทำเว็บไซต์ ชัยภูมิ [ 0 ] [ 11 ] sale [13-09-2021 15:06] ยังไม่มีคนตอบ
00016 วัดแสงแก้วโพธิญาณ [ 0 ] [ 5 ] เพื่อคนไทย [13-09-2021 10:21] ยังไม่มีคนตอบ
00015 ป้ายไวนิล โคราช [ 0 ] [ 63 ] ออลล์เว็บ [08-09-2021 15:38] ยังไม่มีคนตอบ
00014 ไฟเบอร์ออฟติค โคราช [ 0 ] [ 15 ] ออลล์เว็บ [07-09-2021 09:59] ยังไม่มีคนตอบ
00013 ไม้กั้นรถยนต์ บุรีรัมย์ [ 0 ] [ 14 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [06-09-2021 11:56] ยังไม่มีคนตอบ
00012 ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [ 0 ] [ 4 ] มูลนิธิสืบนาคะเสถียร [06-09-2021 10:00] ยังไม่มีคนตอบ
00011 รั้วไฟฟ้า นครราชสีมา [ 1 ] [ 22 ] ออลล์เว็บ [04-09-2021 12:17] [05-09-2021 02:28]
00010 วัดพระบาทน้ำพุ เชิญบริจาคทำบุญได้ [ 0 ] [ 2 ] คนไทยใจดี [04-09-2021 12:08] ยังไม่มีคนตอบ
00009 ป้ายไวนิล ชัยภูมิ [ 0 ] [ 2 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 11:47] ยังไม่มีคนตอบ
00008 กล้องวงจรปิด โคราช [ 0 ] [ 3 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 11:31] ยังไม่มีคนตอบ
00007 ประตูอัตโนมัติ นครราชสีมา [ 0 ] [ 2 ] sale ออลล์เว็บเทคโนโลยี่ [04-09-2021 11:27] ยังไม่มีคนตอบ
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 [หน้าถัดไป = 2]
1 2
[ ตั้งคำถามใหม่ ]